Gegevensbescherming

Welke gegevens verzamelen we?

Via het bezoek (oproep) van onze web-/shoppagina’s verzamelen we:

 • je browsertype (Firefox, Safari, Chrome, Bing etc.),
 • de door jou bezochte pagina’s op de website resp. in onze shop,
 • het door jou gebruikte besturingssysteem (Windows, OS, Android etc.),
 • het geanonimiseerde IP-adres.

Deze gegevens worden zonder betrekking tot jouw persoon (anoniem) opgeslagen en gebruikt.

Als je je in onze webshop registreert, slaan we je persoonsgegeven op zoals de correcte aanspreking, je voor- en achternaam, je contactgegevens (telefoon, e-mailadres), je factuur- en evt. leveringsadressen en je bestelgegevens.

Voor de veiligheid van je persoonsgegevens, bijv. bij het inloggen in je account en het bestelproces, maken we gebruik van een SSL-codering. Tijdens de overdracht van de gegevens naar onze webservers worden je gegevens daardoor voor derden onherkenbaar en niet te reconstrueren gemaakt.

We slaan geen betalingsgegevens op van creditkaarten, PayPal-accounts of andere betalingsdiensten of -systemen. Enkel als je ons een schriftelijke SEPA-volmacht geeft, slaan we rekeningverbindingen op die je schriftelijk hebt meegedeeld.

Het registreren van gegevens in onze webshop verloopt door middel van zogenaamde cookies en door directe ingave op onze website.

Wat gebeurt er met je gegevens?

Je persoonsgegevens gebruiken we enkel voor bepaalde doelen, zoals:

 • voor de afwikkeling van je bestellingen of het aanbieden van diensten,
 • om de bestellings- en betalingsprocedure veilig te maken (kredietwaardigheidscontrole - zie hoofdstuk Kredietwaardigheidscontrole, fraudepreventie),
 • om reclame (met behulp van nieuwsbrieven, retargeting) voor onze producten te maken,
 • om aan de eisen van wetten te voldoen.

De verwerking van gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van een individueel geval.

Privacyverklaring

Verantwoordelijk orgaan

Het verantwoordelijke orgaan in het kader van de privacywetten, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU zijn:

Robert Czichos en Michael Brink
GREENBOX GmbH & Co. KG
Schwachhauser Heerstraße 266 b
D - 28359 Bremen

Je rechten als betrokkene

Onder de vermelde contactgegevens kan je te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

 • inlichting over de bij ons over jou opgeslagen gegevens en de verwerking hiervan,
 • correctie van onjuiste persoonsgegevens,
 • wissen van de bij ons over jou opgeslagen gegevens,
 • beperking van de gegevensverwerking voor zover we je gegevens op basis van wettelijke plichten nog niet mogen wissen,
 • verzet tegen de verwerking van je gegevens bij ons en
 • overdraagbaarheid van gegevens voor zover je ingestemd hebt met de gegevensverwerking of een overeenkomst met ons hebt afgesloten.

Indien je ons instemming hebt gegeven, kun je deze te alle tijde met toekomstig effect herroepen.

Je kan te allen tijde een klacht indienen bij de voor jou bevoegde toezichtsautoriteit. Je bevoegde toezichtsautoriteit is afhankelijk van de staat waarin je je hoofdadres hebt, waarin je werkt of waar de vermoedelijke schending heeft plaatsgevonden. Een lijst met toezichtsautoriteiten (voor de private sector) met adres vind je op: Adressen van gegevensbeschermingsfunctionarissen.

Doel van de gegevensverwerking door het verantwoordelijke orgaan en derden

We verwerken je persoonsgegevens enkel voor de in deze privacyverklaring vermelde doelen. Overdracht van je persoonsgegevens aan derden om andere als de genoemde redenen, vindt niet plaats. We geven je persoonsgegevens enkel aan derden door als:

 • je uitdrukkelijke toestemming daartoe hebt gegeven,
 • de verwerking noodzakelijk is voor de afwikkeling van een overeenkomst met jou
 • de verwerking voor het vervullen van een wettelijke verplichting noodzakelijk is,

de verwerking ter garantie van gelegitimeerde belangen noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat je een zwaarwegender, rechtmatig belang hebt aan het niet doorgeven van je gegevens.

Identificatie van algemene informatie bij het bezoek aan onze website

Als je onze website bezoekt, wordt automatisch met behulp van cookies informatie van algemene aard geïdentificeerd. Deze informatie (serverlogfiles) omvat bijvoorbeeld de soort webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van je internetaanbieder en dergelijke. Hierbij gaat het uitsluitend om informatie die geen conclusies over je persoon toelaat.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om door jou gevraagde inhoud van webpagina’s correct te leveren en is bij het gebruik van het internet dwingend noodzakelijk. Deze wordt in het bijzonder voor de volgende doelen verwerkt:

 • garantie van een probleemloze verbindingsopbouw van de website,
 • garantie van een probleemloos gebruik van onze website,
 • beoordeling van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsook
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitiem belang uit de bovenstaande doelen voor het verzamelen van gegevens. We gebruiken je gegevens niet om conclusies over jouw persoon te trekken. Ontvangers van de gegevens zijn enkel het verantwoordelijke orgaan en eventuele opdrachtverwerkers.

Dergelijke geanonimiseerde informatie wordt door ons indien nodig statistisch geanalyseerd om onze internetaanwezigheid en de techniek die hierachter zit, te optimaliseren.

Registratie op onze website

Bij de registratie worden enkele persoonsgegevens verzameld, zoals naam, adres en contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Aangemelde gebruikers hebben de mogelijkheid om de bij de registratie vermelde gegevens indien nodig te allen tijde te wijzigen of te wissen. Uiteraard geven we je bovendien te allen tijde inlichtingen over de door ons opgeslagen persoonsgegevens. Graag corrigeren resp. wissen we deze ook op jouw verzoek, voor zover er geen wettelijke bewaringsplichten tegenover staan. Om in dit verband met ons contact op te nemen, maakt u gebruik van de contactgegevens die op het einde van deze privacyverklaring zijn vermeld.

Gegevensoverdracht DPD ten behoeve van kennisgeving van pakketten

In het kader van de verzending geven wij uw gegevens (naam, adres, e-mailadres en/of eventueel uw mobiele telefoonnummer en andere verzendgerelateerde gegevens) door aan onze verzendpartner DPD Deutschland GmbH op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. U kunt te allen tijde via een link op DPD widerspruch_predictbenachrichtigung@dpd.de of bij elke pakketinformatie bezwaar maken tegen de toezending van aanvullende informatie, zoals uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens bij de overdracht te beschermen, maken we gebruik van coderingsprocessen (bijv. SSL) via HTTPS die voldoen aan de huidige stand der techniek.

Commentaarfunctie

Als gebruikers commentaren achterlaten op onze website, worden naast deze gegevens ook het tijdstip van aanmaak en de vooraf door de websitebezoeker gekozen gebruikersnaam opgeslagen. Dat dient voor onze veiligheid, aangezien we voor illegale inhoud op onze website vervolgd kunnen worden, ook als deze door bezoekers werd aangemaakt.

Cookies

Net zoals vele andere websites maken we gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een websiteserver naar je harde schrijf worden overgedragen. Hierdoor ontvangen we automatisch bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en je verbinding met het internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s op te starten of virussen op een computer over te dragen. Aan de hand van de informatie die cookies bevatten, kunnen we de navigatie eenvoudiger maken en de correcte weergave van onze webpagina’s mogelijk maken.

In geen geval worden de door ons geïdentificeerde gegevens doorgegeven aan derden of zonder jouw toestemming gekoppeld met persoonsgegevens.

Uiteraard kun je onze website principieel ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig ingesteld dat ze cookies accepteren. In het algemeen kan je het gebruik van cookies te allen tijd via de instellingen van je browser deactiveren. Maak gebruik van de helpfuncties van je internetbrowser om te weten te komen hoe je deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat individuele functies van onze websites mogelijk niet werken als het gebruik van cookies is gedeactiveerd.

Kredietwaardigheidscontrole

 1. Doelen van de gegevensverwerking en legitieme belangen van GREENBOX
  GREENBOX verwerkt in individuele gevallen persoonsgegevens om kredietwaardigheidsinlichtingen bij erkende kredietbureaus in te winnen die GREENBOX informatie voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van natuurlijke en juridische personen geeft. Hierbij kunnen ook scorewaarden berekend en overgedragen worden - hiervoor zijn de privacybepalingen van het betreffende kredietbureau van toepassing. GREENBOX wint de informatie enkel in als hiervoor een legitiem belang in individuele gevallen bestaat en geloofwaardig kan worden voorgesteld en verwerking na afweging van alle belangen toegelaten is. Het legitieme belang bestaat in het bijzonder bij transacties met risico op wanbetaling. De kredietwaardigheidscontrole dient om GREENBOX te vrijwaren van verliezen bij krediettransacties. De verwerking van de gegevens wordt bovendien uitgevoerd als fraudepreventie, informatieve controle, witwaspreventie, identiteits- en leeftijdscontrole, adresbepaling, klantbegeleiding of risicosturing.
 2. Rechtsgronden voor de gegevensverwerking
  GREENBOX verwerkt persoonsgegevens op basis van bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming. De verwerking verloopt op basis van instemming alsook op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG, voor zover de verwerking voor het garanderen van onze legitieme belangen of de belangen van een derde vereist is en de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokken personen die bescherming van persoonsgegevens eisen, niet zwaarder doorwegen. Instemming kan te allen tijde herroepen worden tegenover GREENBOX.  Herroeping doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de tot de herroeping verwerkte persoonsgegevens.
 3. Categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden
  Persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, eventuele vroegere adressen, beroepsbenaming;
  Betalingsgegevens (bankgegevens)
 4. Ontvangers van de persoonsgegevens
  Ontvangers zijn kredietbureaus zoals SCHUFA, Creditreform enz.. Gegevens worden door GREENBOX niet aan derde landen doorgegeven.
 5. Recht op protest
  Volgens art. 21 lid 1 AVG kan er protest aangetekend worden tegen de verwerking van gegevens om redenen die ontstaan uit de bijzondere situatie van de betrokken persoon. Het proces kan informeel aangetekend worden en dient gericht te worden aan GREENBOX GmbH & Co KG, Löwenhof 9, 28217 Bremen, E-mail: greenbox@bionatic.de

Nieuwsbrief

Op basis van jouw uitdrukkelijk gegeven instemming sturen we je regelmatig onze nieuwsbrief resp. vergelijkbare informatie via e-mail naar jouw vermelde e-mailadres.

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief volstaat het je e-mailadres te vermelden. Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief worden de door jou vermelde gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Geabonneerden kunnen ook over omstandigheden via e-mail geïnformeerd worden die voor de dienst of de registratie relevant zijn (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische aangelegenheden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een aanmelding werkelijk door de eigenaar van een e-mailadres wordt uitgevoerd, maken we gebruik van de “Double-opt-in”-procedure. Hiervoor registreren we de aanmelding voor de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van het hiermee gevraagde antwoord. Andere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en niet aan derden doorgegeven.

De instemming voor het opslaan van je persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief, kun je te allen tijde herroepen. In elke nieuwsbrief bevindt zich daarvoor een overeenkomstige link. Bovendien kan je te allen tijde ook direct via deze website uitschrijven of ons een betreffende vraag via de op het einde van deze privacybepalingen vermelde contactmogelijkheid meedelen.

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt over vragen van welke aard dan ook via e-mail of contactformulier, geeft u ons uw vrijwillige toestemming om contact met ons op te nemen. We gebruiken de "Freshdesk" -service om de vragen te verwerken. De aanbieder van deze service is Freshworks Inc., 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066 (hierna "Freshdesk" genoemd).

Als u een ondersteuningsticket opent via Freshdesk, worden de gegevens die u verstrekt, naar Freshworks verzonden en opgeslagen op hun servers in de VS. Freshworks geeft deze gegevens ook door aan externe dienstverleners om de diensten van Freshdesk te kunnen aanbieden. Voor dit doel heeft Freshworks zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnbQAAS&status=Active). De overdracht van uw gegevens aan Freshdesk vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG (toestemming). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingsoperaties in het verleden.

Meer informatie over datagebruik door Freshdesk vindt u in de privacyverklaring van Freshdesk: https://freshdesk.de/datenschutz/dsgvo/.

Live chat-functie

We gebruiken de Freshchat live chat van Freshworks Inc., 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo CA 94403, VS ("Freshworks"). U kunt de livechat gebruiken als een contactformulier om in bijna realtime met onze medewerkers te chatten.

Afhankelijk van het verloop van het gesprek met onze medewerkers kunnen er persoonsgegevens ontstaan in de chat die u invoert. Het type van deze gegevens hangt sterk af van uw verzoek of het probleem dat u ons beschrijft. De verwerking van al deze gegevens dient om u een snelle en efficiënte contactmogelijkheid te bieden en daarmee onze klantenservice te verbeteren.

Wanneer u Freshchat gebruikt, worden de door u verstrekte gegevens naar Freshworks verzonden en opgeslagen op hun servers in de VS. Freshworks geeft deze gegevens ook door aan externe serviceproviders om de diensten van Freshchat te kunnen aanbieden. Voor dit doel heeft Freshworks zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnbQAAS&status=Active).

Freshchat maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u persoonlijke real-time chats op ecobiopack.nl kunt voeren. Dit dient om u uitgebreide uitleg over de geschiedenis van uw verzoek te besparen en voor een constante kwaliteitscontrole van ons livechataanbod. De verwerking is daarom toegestaan in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letters b en f AVG. Indien u dit niet wenst, kunt u ons dit laten weten via onderstaande contactgegevens. Opgeslagen live chats worden dan direct door ons verwijderd. Als u bezwaar wilt maken tegen het opslaan van cookies op ecobiopack.nl, kunt u dit direct onderaan onze website doen onder "Cookie-instellingen".

De opslag van de chatgegevens dient ook om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. Dit is ook ons gerechtvaardigd belang, daarom is de verwerking toegestaan volgens artikel 6, lid 1, letter f AVG.

Meer informatie over het onderwerp Freshworks en gegevensbescherming vindt u hier: https://www.freshworks.com/privacy/.

Gebruik van Google Analytics

Onze website maak gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna genoemd: Google). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“, ofwel tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op basis van de activering van de IP-anonimisering op deze webpagina’s wordt je IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of een ander verdragsland van het verdrag over de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om je gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten tegenover website-exploitanten uit te voeren. De in het kader door Google Analytics door je browsers overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Je kan de opslag van de cookies door overeenkomstige instelling van het browsersoftware voorkomen; we wijzen er echter op dat je in dit geval niet alle functies van de website in volle omvang kunt gebruiken. Je kan bovendien de registratie van de door de cookies gegenereerde en op je gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. je IP-adres) bij Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen doordat je de op de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: Browser-add on voor deactivering van Google Analytics.

Bijkomend of als alternatief voor de browser add on kan je de tracking door Google Analytics op onze pagina’s voorkomen doordat je op deze link klikt. Daarbij wordt een opt-out cookie op je toestel geïnstalleerd. Daardoor wordt de registratie door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst verhindert zolang de cookie in je browser geïnstalleerd blijft.

Gebruik van Google Optimize

Onze website gebruikt verder ook Google Optimize. Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van onze website om de gebruiksvriendelijkheid op de website te verbeteren. Google Optimize is een dochterdienst van Google Analytics. Zie hoofdstuk Gebruik van Google Analytics.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze browseroverkoepelende website correct en grafisch weer te geven, gebruiken we op deze website scriptbibiliotheken en schriftbibliotheken zoals  Google Webfonts. Google Webfonts worden naar de cache van je browser overgedragen om meermaals laden te voorkomen. Indien de browser Google Webfonts niet ondersteunt of de toegang verbiedt, wordt inhoud in een standaardschrift weergegeven.

Het oproepen van scriptbibliotheken of schriftbibliotheken brengt automatisch een verbinding tot stand met de exploitant van de bibliotheek. Daarbij is het theoretisch mogelijk - momenteel echter ook onduidelijk of en eventueel met welk doel - dat exploitanten van de betreffende bibliotheken gegevens verzamelen.

De privacyrichtlijn van de bibliotheeklexploitant Google vind je hier.

Gebruik van Adobe Typekit

We gebruiken Adobe Typekit voor de visuele vormgeving van onze website. Typekit is een dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd. die ons toegang garandeert tot een lettertypebibliotheek. Voor de integratie van de door ons gebruikte lettertypes moet je server een verbinding met een server van Adobe in de VS opbouwen en het voor onze website benodigde lettertype downloaden. Adobe ontvangt hierdoor de informatie dat onze website door jouw IP-adres werd opgeroepen. Meer informatie over Adobe Typekit vind je in de privacybepalingen van Adobe.

Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps worden door Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfunctie door bezoeker verzamelt, verwerkt en gebruikt. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kan je vinden in de privacybepalingen van Google. Daar kun je ook in het privacycenter je persoonlijke privacy-instellingen wijzigen.
Uitvoerige instructies over het beheer van je gegevens in verband met Google-producten.

Gebruik van IntelliAd

Deze website gebruikt de webanalysedienst met bid-management van intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Voor de correcte vormgeving alsook de optimalisering van deze website worden geanonimiseerde gebruiksgegevens verwerkt en samengevoegd opgeslagen alsook worden gebruikersprofielen uit deze gegevens opgesteld. Bij het gebruik van intelliAd Tracking worden cookies lokaal opgeslagen. Je hebt het recht om de verwerking van je gebruikersgegevens te verwerpen. Gebruik hiervoor de intelliAd Opt-Out-functie.

Geïntegreerde YouTube-video’s

Op onze website integreren we YouTube-video’s. Exploitant van de overeenkomstige plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als je een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met servers van YouTube. Daarbij wordt aan YouTube meegedeeld welke pagina’s je bezoekt. Als je in je YouTube-account ingelogd bent, kan YouTube je surfgedrag aan jou persoonlijk toewijzen. Dit voorkom je door je vooraf uit te loggen uit je YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die aanwijzingen over het gebruiksgedrag verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor Google-Ad-programma gedeactiveerd heeft, moet ook bij het bekijken van YouTube-video’s geen rekening houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook in andere cookies niet-persoonsgebonden gebruiksinformatie op. Als je dit wil voorkomen moet je het opslaan van cookies in je browser blokkeren.

Meer informatie over privacy bij “YouTube“ vind je in de privacyverklaring van de aanbieder.

Google AdWords

Onze website gebruikt Google Conversion-Tracking. Als je via een door Google ingeschakelde advertentie op onze website bent terechtgekomen, wordt door Google Adwords een cookie op je computer geplaatst. De cookie voor conversion-tracking wordt geplaatst als een gebruiker op een door Google geschakelde advertentie klikt. De cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet ter persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd geleid. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daardoor niet via de websites van de AdWords-klant getraceerd worden. De met behulp van de conversion-cookies verzamelde informatie dient voor het opstellen van conversion-statistieken voor AdWords-klanten die voor conversion-tracking hebben gekozen. De klanten komen het totaal aantal gebruikers te weten die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina die voorzien is van een conversion-tracking-tag, werden geleid. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

Als je niet aan de tracking wil deelnemen kan je het hiervoor vereiste plaatsen van een cookie weigeren - bijvoorbeeld via de browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert of je browser zo instelt dat cookies van het domein “googleleadservices.com“ geblokkeerd worden.

Let erop dat je de opt-out-cookies niet mag wissen zolang je geen registratie van meetgegevens wenst. Als je alle cookies in de browser hebt gewist, moet je ook de betreffende opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

Gebruik van Facebook-, Google+-, Twitter- en Instagram-plug-ins

Voor zover we op onze website zogenaamde Social Plugins (“Plugins“) van de sociale netwerken Facebook en Google+, de microblogdiensten Twitter end Instagram gebruiken, geldt: deze diensten worden door de bedrijven Meta Platforms Ireland Limited, Google Inc., Twitter Inc. en Instagram LLC. aangeboden (“aanbieders“).

 • Facebook wordt geëxploiteerd door Meta Platforms Ireland Limited, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe deze eruitzien vind je hier: Facebook for developers
 • Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google“). Een overzicht van de plug-ins van Google en hoe deze eruitzien vind je hier: Google developers
 • Twitter wordt geëxploiteerd door Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Een overzicht van de twitter-buttons en hoe deze eruitzien vind je hier: Twitter buttons
 • Instagram wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS („Instagram“). Een overzicht van de Instagram-buttons en hoe deze eruitzien, vind je hier: Instagram badges

Als je een pagina van ons internetaanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende aanbieder direct naar een browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plug-in ontvangen de aanbieders de informatie van je browser en de overeenkomstige pagina van ons internetaanbod die je hebt opgeroepen, ook als je geen profiel hebt of niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door je server direct naar een server van de betreffende aanbieder in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als je bij een van de diensten bent ingelogd, kunnen aanbieders het bezoek aan onze website toewijzen aan je profiel op Facebook, Google+, Twitter of Instagram. Als je met de plug-ins in interactie treedt, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk”-, de “+1”-, de “Twitteren”- resp. de “Instagram”-knop bedient, wordt de overeenkomstige informatie eveneens direct naar een server van de aanbieder gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk, op je Twitter- resp. Instagram-account gepubliceerd en daar in je contacten weergegeven.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder alsook je rechten hieromtrent en instellingsmogelijkheden ter bescherming van je privacy vind je in de privacybepalingen van de aanbieders.

Als je niet wilt dat Google, Facebook, Twitter of Instagram de via ons internetaanbod verzamelde gegevens direct aan je profiel bij de betreffende dienst toewijst, moet je je voor je bezoek aan onze website bij de betreffende dienst uitloggen. Je kunt het laden van de plug-ins ook met add-ons (scriptblokkers) voor je browser volledig voorkomen. Zoek in de add-on resp. helpinstellingen van je browser naar overeenkomstige add-ons.

Retargeting/Remarketing

Deze website maakt gebruik van retargetingdiensten van de volgende aanbieders:

 • Google Adwords Remarketing, een retargetingdienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Google Adwords privacybepalingen

De retargetingtechnologie maakt het mogelijk om bezoekers  van onze webpagina’s die reeds interesse getoond hebben in onze shop en onze producten, doelgericht met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclame aan te spreken. De weergave van de reclamemiddelen verloopt daarbij op basis van een cookie-gebaseerde analyse van het vroegere gebruiksgedrag waar er echter geen persoonsgegevens worden opgeslagen. In de gevallen van de retargetingtechnologie wordt een cookie op je computer opgeslagen om geanonimiseerde gegevens over je interesses te registreren en zo reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele eindtoestel worden opgeslagen. Je krijgt daardoor reclame te zien die met hoge waarschijnlijkheid overeenkomt met je product- en informatie-interesses.

Je kan het plaatsen van cookies voor weergave-instructies door Google continu weigeren doordat je de op de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert.

Daarnaast kan je het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het reclamenetwerkinitiatief deactiveren doordat je de aanwijzingen op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp volgt.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Voor de weergave van ons Trusted Shops-waarmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen alsook voor het aanbieden van de Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling is op deze website de Trusted Shop-Trustbadge geïntegreerd.

Dit dient voor het garanderen van onze in het kader van een belangenafweging overwegende, legitiem belang in een optimale verkoop door een veilige aankoop volgens art. 6 lid 1 S. 1 punt f AVG mogelijk te maken. De trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De trustbadge wordt in het kader van een opdrachtverwerking door een CDN-aanbieder (Content-Delivery-Network) ter beschikking gesteld. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstaanbieders uit de VS. Een passend niveau van privacy is gegarandeerd. Meer informatie over de privacybepalingen van Trusted Shops GmbH vind je hier: https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz

Bij het oproepen van de trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op dat ook je IP-adres, datum en tijdstip van de oproep, overgedragen gegevenshoeveelheid en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Individuele toegangsgegevens worden voor de analyse van veiligheidsaangelegenheden in een veiligheidsgegevensbank opgeslagen. De logfiles worden ten laatste 90 dagen na het opstellen automatisch gewist.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH overgedragen als je na het afsluiten van een bestelling kiest voor het gebruik van Trusted Shops-producten of reeds voor het gebruik hebt geregistreerd. Er bestaat een contractuele overeenkomst tussen jou en Trusted Shops. Hiervoor worden automatisch persoonsgegevens uit de bestelgegevens verzameld. Of je als koper reeds voor het gebruik van een product geregistreerd bent, wordt aan de hand van een neutrale parameter, het via cryptologische eenwegsfunctie gehashte e-mailadres, automatisch gecontroleerd. Het e-mailadres wordt voor het doorsturen naar deze Trusted Shops omgerekend naar een niet te decoderen hash-waarde. Na controle op een match wordt de parameter automatisch gewist.

Dit is vereist voor het vervullen van onze legitieme belangen en de legitieme belangen van Trusted Shops aan het uitvoeren van met de concrete bestelling verbonden bescherming van de koper en de transactionele beoordelingsprestaties volgens art. 6 lid 1 S. 1 punt f AVG. Meer details, ook over verzet, zijn te vinden in de bovenstaande en de in de Trustbadge gekoppelde privacyverklaring van Trusted Shops.

Wijzigingen aan onze privacybepalingen

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen zodat ze steeds overeenkomt met de actuele wettelijke vereisten of om wijzigingen van onze diensten in de privacyverklaring om te zetten, bijv. bij het invoeren van nieuwe services. Voor je nieuwe bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

Vragen over onze privacy

Als je vragen over privacy hebt, kan je ons een e-mail sturen of telefonisch contact met ons opnemen:

GREENBOX GmbH & Co. KG
Löwenhof 9
28217 Bremen
it(at)bionatic.de
0049 (0)421 24687870

Hartelijke groeten
Jouw team van Greenbox