Ontdek nu onze zomerartikelen  ☀️🍹

Duurzame bosbouw

Hout is een van de belangrijkste grondstoffen in de industrie: het is hernieuwbaar en kan bijna onbeperkt worden gebruikt. Behalve economische aspecten is het natuurlijke materiaal en de bossen waaruit het afkomstig is, ook van onschatbare ecologische waarde. Bij duurzame bosbouw gaat het om het tegengaan van de exploitatie van bossen. Meer over de respectievelijke labels en hun betekenis vindt je hier.

Wat betekent "duurzame bosbouw"?

Het bosecosysteem heeft allerlei en verschillende functies. Het is voor dieren een leefgebied, beschermt lucht en water en werkt klimaatregulerend. Behalve de ecologische functies biedt het bos voor de mens ook een breed scala aan gebruiksmogelijkheden. Het groene landschap dient bijvoorbeeld als ontspanningsplek, voor inkomsten uit het toerisme en als grondstofleverancier voor energetisch gebruik van hout. Tussen deze behoeften en belangen moet het natuurlijke regeneratievermogen van het bos behouden blijven - met andere woorden, er moet duurzaam worden gehandeld.

Omdat het bos zoveel aspecten heeft, zijn er ook verschillende namen voor: Horst, Hain, Hag, Geholz, Buschwerk, Tannicht - of gewoon "Forst". Hoewel sommige termen de grootte of het type bos aangeven, staat bos in het huidige spraakgebruik voor een beheerd bos. De definities "behoud van het natuurlijke herstelvermogen" en "beheerd bos" vormen samen "duurzame bosbouw".

Wat is "duurzame bosbouw"?

FOREST EUROPE werd in 1990 opgericht tijdens de Conferentie van ministers ter bescherming van de bossen in Europa. Hier werden verschillende criteria voor duurzaam bosbeheer ontwikkeld. Deze worden voortdurend aangepast en staan altijd ter inzage op de website van  FOREST EUROPE. Om het overzichtelijk te houden hebben we de belangrijkste punten op een rijtje gezet:

 • Behoud van de gezondheid en vitaliteit van het ecosysteem van de bossen
 • Bescherming en verbetering van de biologische diversiteit in het bos
 • Verbetering van de bosbestanden en hun bijdrage aan de wereldwijde CO2-cycli veiligstellen
 • Een beschermende functie in het kader van het bosbeheer, met name op het gebied van bodem en water
 • Bosproductiviteit op peil houden (bijvoorbeeld net zoveel bomen kappen als er in de natuurlijke levenscyclus van een boom terug kunnen groeien)
 • Behoud van andere sociaal-economische functies van het bos

"Duurzame bosbouw" is echter geen precies gedefinieerd of beschermd begrip. Hoewel er wettelijke vereisten zijn voor bosbouwactiviteiten met betrekking tot natuurbeschermingswetten, betekent dit niet dat het bos ook duurzaam wordt beheerd.

Afhankelijk van het bedrijf en het land kan duurzaam beheer op vrijwillige basis plaatsvinden. Er zijn echter enkele labels die uitgaan van strenge en speciaal gedefinieerde richtlijnen. Ook veel van onze producten worden onder deze regelgeving vervaardigd. Welke dat zijn kunt ji zien aan het kleine groene icoontje op de productdetailpagina.

Waarom zou ik voor een duurzame label kiezen?

Volgens de  federale bosinventarisatie heeft Duitsland ongeveer 11,4 miljoen hectare bosgebied - d.w.z. iets minder dan een derde van Duitsland bestaat uit bos. Dat lijkt misschien veel, maar in verhouding tot het voormalige bosbestand is het eigenlijk weinig. Daarnaast hebben de Duitse bossen de afgelopen jaren te lijden gehad van ernstige droogte. Te weinig water maakte veel bomen vatbaar voor de schorskever. Daarom worden deze bomen, voordat ze vergaan, gekapt en als grondstof gebruikt.

Laverend tussen economische belangen, typische boomziekten, ongedierte, weersomstandigheden (storm of droogte) moet ervoor gezorgd worden dat er net zoveel jonge bomen kunnen teruggroeien als er bomen ziek of gekapt worden. Gelukkig blijkt uit cijfers van het Bondsministerie van Voedsel en Landbouw uit 2013 dat er in Duitsland meer bomen teruggroeien (122 miljoen kubieke meter per jaar) dan er gekapt worden (76 miljoen kubieke meter per jaar).

Helaas is dit niet in elk land het geval. Over het algemeen worden er steeds meer gebieden vrijgemaakt voor grond- en landbouwgebruik. Hoewel er wereldwijde projecten zijn om ontboste en geërodeerde gebieden te herstellen, zoals de "Bonn Challenge", kunnen deze, ondanks politieke steun, niet veel veranderen aan deze negatieve trend. In tijden van schaarse hulpmiddelen wordt het daarom steeds belangrijker om te weten waar de grondstoffen vandaan komen en of er gewerkt wordt aan alternatieven.

Om het overzichtelijk te houden, hebben we alle producten afkomstig uit duurzame bosbouw voorzien van een icoontje. Deze icoontjes geven aan dat de fabrikanten van de producten een FSC®-label, PEFC-label of een vergelijkbaar label hebben.

FSC®-label – bossen voor altijd en voor iedereen

FSC staat voor "Forest Stewardship Council" en is een internationaal certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer. De organisatie werd opgericht in 1993 en zet zich in voor het waarborgen van belangrijke milieu- en sociale standaarden in het bos. Dit zijn enkele van de criteria die de FSC gebruikt om te beoordelen of er sprake is van duurzaam bosbeheer:

 • Geen overexploitatie van het bos
 • Bevordering van biodiversiteit
 • Verbod op kaalslag
 • Alleen gebruik van pesticiden wanneer dit wettelijk verplicht is
 • Streven naar meer natuurlijke en gemengde bossen
 • Ontzien van de bosbodem
 • Bescherming van zeldzame soorten en ecosystemen
 • Eerlijke lonen voor mensen die in het bos werkzaam zijn

Bedrijven krijgen alleen een FSC-certificaat als ze aan alle criteria voldoen en minimaal één keer per jaar een controle laten uitvoeren door een onafhankelijke derde partij. Daar horen wij ook bij!

PEFC-label – de „Bos-TÜV“

PEFC  staat voor "Programs for the Endorsement of Forest Certification Schemes" en is een onafhankelijk systeem om duurzaam bosbeheer te garanderen. PEFC omschrijft zichzelf als "Bos-TÜV" en handelt volgens strenge richtlijnen. Onafhankelijke deskundigen controleren het volledige productieproces - van grondstof tot afgewerkt eindproduct. Bovendien gaat PEFC verder dan vele wettelijke richtlijnen en stelt dus hogere eisen. We hebben een aantal sprekende voorbeelden op een rijtje gezet:

 • PEFC-bossen moeten biotoopbomen hebben (afgestorven dood hout). Deze hebben geen economisch nut meer, maar dienen als onderkomen voor beschermde insecten en vogels.
 • Bij het werken met bosbouwmachines kunnen ongelukken gebeuren met lekkende olie. In PEFC-gecertificeerde bossen mogen alleen snel biologisch afbreekbare kleefoliën voor kettingen en hydraulische vloeistoffen worden gebruikt. Benzeen dat schadelijk is voor de gezondheid is ook verboden.
 • Bebossing is niet altijd bebossing. Afhankelijk van de standplaats en bodemkwaliteit hebben de bomen bepaalde zaken nodig (storm, ongedierte, droogte). PEFC-bossen gebruiken gecontroleerde zaden en pootgoed die zijn afgestemd op de specifieke plantlocatie. Hierdoor is de kans groter dat de bomen weer echt gaan groeien en gezond blijven.

Meer interessante informatie over de respectievelijke labels en de methodiek erachter vindt je direct op de  FSC- en PEFC-websites.

Je dorst naar kennis is nog niet gelest? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Meld u aan voor onze Duitse ecobiopack-nieuwsbrief voor meer informatie, nuttige tips of spannend productnieuws. Krijg € 5 extra korting¹ op je volgende bestelling.

Uw registratie kon niet worden opgeslagen. Probeer het opnieuw.
Je bent succesvol geregistreerd.

¹Verwijderbaar vanaf een aankoopwaarde van €50 en eenmalig als nieuwsbriefabonnee:in. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uitschrijving is te allen tijde mogelijk.

Uw voordelen:
 • Exclusieve aanbiedingen voor abonnees
 • Opwindend nieuws
 • Nuttige tips
 • Nieuwe producten