CO2 gecompenseerd
Duurzaam materiaal
Gratis verzending vanaf 200€
Samples

Colofon

GREENBOX GmbH & Co. KG
Schwachhauser Heerstraße 266 b
D-28359 Bremen
Duitsland

Telefon +49 (0) 421 / 246 87 87 10
Fax +49 (0) 421 / 246 87 87 8
E-Mail info@ecobiopack.ch

Traderegister

GREENBOX GmbH & Co. KG
Registergerecht: Bremen HRA
Traderegister Registernummer: HRA 28500 HB

Complementair: Greenbox Verwaltungs-GmbH
Registergerecht: Bremen HRB
Traderegister Registernummer: HRB 19723 HB

Managing Directors

Robert Czichos, Michael Brink

greenbox Nederland Onlineshop via www.ecobiopack.nl

Verantwoordelijk voor de inhoud (auteur) conform § 55 Rundfunkstaatsvertrag:
GREENBOX GmbH & Co. KG, Bremen

Disclaimer inhoud online aanbod: De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie. Vorderingen tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard ten gevolge van gebruik of verzuim te gebruiken van de getoonde informatie of gebruik van onjuiste of onvolledige informatie worden uitgesloten, tenzij er sprake is van aantoonbaar opzettelijke of grove nalatige handelingen van de auteur.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het volledige assortiment zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen, te schrappen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te beëindigen.

Verwijzingen en links: Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere internetsites (“links”) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen kan uitsluitend aansprakelijkheid ontstaan indien de auteur kennis heeft van de inhoud en hij technisch in staat is het gebruik van wederrechtelijke content te beletten en zulks van hem mag worden verwacht. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk dat de pagina's ten tijde van het plaatsen van de desbetreffende links vrij waren van wederrechtelijke content. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte of gekoppelde pagina's. Hij distantieert zich bij dezen dan ook uitdrukkelijk van alle content van gelinkte of gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de links zijn gewijzigd.

Copyright

Het copyright van gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde teksten en afbeeldingen behoort exclusief toe aan de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van de afbeeldingen en teksten zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur in andere elektronische of gedrukte publicaties is verboden.

Online geschillenbeslechting onder rt. 14 Abs. 1 ODR-VO:

De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Merke

GREENBOX is een geregistreerd handelsmerk (registered trademark).

© GREENBOX GmbH & Co. KG