Ontdek nu onze zomerartikelen  ☀️🍹

Climate Safe 360°

Als eerste Europese leverancier van foodserviceverpakkingen compenseren wij alle CO2-uitstoot - van de teelt van grondstoffen tot aan de levering van onze producten aan onze klanten. Daarnaast compenseren wij ook onze operationele processen op locatie. Dat houdt in dat onze activiteiten en onze producten 100 % CO2 gecompenseerd zijn.

Wat betekent CO2 gecompenseerd en wanneer is iets klimaatneutraal?

Voordat we ingaan op Climate Safe 360°, moeten we een paar termen en achtergronden verduidelijken. U hebt waarschijnlijk gemerkt dat veel bedrijven adverteren met termen als "klimaatneutraal", "CO2-neutraal", "klimaatgecompenseerd" of "CO2 gecompenseerd". Er wordt niet altijd uitgelegd wat met deze termen wordt bedoeld. Maar dit is heel belangrijk, want de termen spreken niet voor zich. In principe worden producten of handelingen met deze termen aangeduid indien zij geen negatief effect hebben op de CO2-concentratie in de atmosfeer van de aarde, bijvoorbeeld door emissies te compenseren in klimaatbeschermingsprojecten.

Er is echter steeds meer kritiek op de termen: "klimaatneutraal" en "CO2-neutraal" impliceren bijvoorbeeld dat de respectieve producten of bedrijven vrij zijn van CO2-uitstoot - maar dat is vaak niet het geval. De termen "CO2 gecompenseerd" en "klimaatgecompenseerd" zijn ook dubbelzinnig, omdat zij niet aangeven welk percentage van de emissies is gecompenseerd en waar en hoe de compensatie plaatsvindt. Soms worden de labels ook toegekend als slechts een deel van de emissies wordt gecompenseerd in plaats van de hele hoeveelheid.

Product Carbon Footprint (PCF) en Corporate Carbon Footprint (CCF)

Laten we het onderwerp nader bekijken: Om emissies überhaupt te kunnen compenseren, stellen bedrijven een broeikasgasbalans op. Dit bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt de Corporate Carbon Footprint (CCF) bepaald. Deze belicht uitsluitend het bedrijf en zijn emissies (bv. elektriciteitsverbruik, reizen van werknemers naar het werk per bus en trein, enz.) Bedrijven die fysieke goederen produceren of verhandelen (zoals ecobiopack) hebben ook een Product Carbon Footprint (PCF). De balans heeft hier betrekking op ons gehele assortiment en dus op elk afzonderlijk product. Dit omvat alle stadia van de productie: van materialen tot fabricage en transportroutes.

Ter vergelijking: onze PCF is goed voor 99,6% van onze totale koolstofvoetafdruk, terwijl onze CCF slechts 0,4% uitmaakt. De fabricage van onze producten veroorzaakt dus verreweg de meeste emissies. Sommige bedrijven compenseren alleen hun CCF en adverteren toch met de termen "klimaatneutraal" of "CO2 gecompenseerd". Pas als je beter kijkt, besef je hoe klein het aandeel is.

Daarom compenseren wij met volle overtuiging alle CO2-uitstoot in productie, transport, bedrijven en grondstoffen - dus onze CCF en PCF. Met de samenstelling van CCF en PCF bereiken wij ons doel van een 100 procent CO2 gecompenseerd bedrijf. Niet omdat het moet, maar omdat we actief willen bijdragen aan klimaatbescherming. Voor een duurzame toekomst van onze groene planeet.

Climate Safe 360°

Wij willen onze emissies zo nauwkeurig mogelijk berekenen. In het verleden hebben wij onze balansen al laten berekenen door externe partners. Daarom berekent onze interne expert vanaf nu de CO2-voetafdruk van ons bedrijf en onze producten. Wij kennen de cijfers die voor de berekening in aanmerking genomen moeten worden immers het best. Wij laten de door ons gemaakte berekeningen door een onafhankelijke derde partij controleren. Op die manier streven wij naar meer transparantie en nauwkeurigheid voor alle betrokken partijen.

"ClimateSafe 360°" is ons nieuwe motto. Klimaatneutraliteit op het gebied van productie, transport, handel en hulpbronnen. Tot slot dan ook de vraag: waar compenseren wij onze uitstoot?

De Gold Standard

Wij compenseren onze emissies aan de hand van klimaatbeschermingsprojecten van Gold Standard . Het WWF en andere milieu- en ontwikkelingsexperts hebben Gold Standard gelanceerd. De Gold Standard is zodanig opgezet dat de projecten niet alleen klimaatvriendelijk zijn, maar ook een ontwikkelingseffect hebben. Projectontwikkelaars hebben de kans om zinvolle projecten uit te voeren met een positief effect op de regio en het wereldwijde klimaat. Momenteel steunen wij twee projecten waarmee we een directe link hebben. Dit draait niet om de duurzame verpakking van voedsel, maar om de duurzame bereiding ervan.

Schone Energie met Windkracht: 300 MW Windenergieproject in Gujarat

Het klimaatbeschermingsproject 'Windenergieproject' in de Indiase staat Gujarat omvat windturbines in verschillende dorpen. De duurzaam opgewekte elektriciteit door middel van windenergie wordt volledig geïntegreerd in het nationale Indiase elektriciteitsnet. Het doel van het project is de uitbreiding van windturbines voor emissievrije elektriciteitsopwekking, met als doel de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van CO2 te verminderen. Daarom heeft de werking van de turbines positieve effecten op de gezondheid van de lokale bevolking. Bij de verbranding van steenkool, gas en olie ontstaan luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden en zwaveloxiden. Bij de opwekking van windenergie blijft de lucht schoon. Zo wordt het milieu beschermd en draagt de energietransitie bij als een essentieel onderdeel van wereldwijde klimaatbescherming.

Over het algemeen draagt het project bij aan het vormgeven van een duurzame toekomst, vooral door de opwekking van schone energie, milieubescherming en de bevordering van milieuvriendelijke principes in lijn met technologische ontwikkelingen. Dit creëert extra positieve omstandigheden voor mensen. Het windkrachtproject is ook een drijvende kracht voor het vestigen van economische welvaart; het bestrijdt armoede en creëert banen, trekt investeerders aan en draagt bij aan de ontwikkeling van landelijke infrastructuur. Het 'Windenergieproject' ondersteunt ook 4 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, zoals de doelen van 'fatsoenlijk werk en economische groei' en 'klimaatactie'.

Eerdere Successen

Om onze emissies te compenseren, hebben we in het verleden klimaatbeschermingsprojecten gesteund in Nigeria, Guatemala, Kenia en India.

Met het project 'Verbeterd Koken' in Nigeria hebben we de lokale bevolking ondersteund met de verdeling en inbedrijfstelling van efficiënte houtkachels. De moderne houtkachels zorgden voor lage emissies, en de rookafvoer beschermde de gezondheid van meisjes en vrouwen die vaak verantwoordelijk zijn voor voedselbereiding.

Het project 'Ecofiltro Guatemala' bevorderde, naast de verdeling van energiezuinige houtkachels, veilige en kiemvrije waterzuivering voor de lokale bevolking. Het speciale waterfilterconcept van de projectontwikkelaars produceert schoon drinkwater in een meertrapsproces, waardoor uitgebreid koken niet meer nodig is.

Met het project in Kenia bevorderden we de bescherming van droog bos en savanne, waarbij lokaal banen werden gecreëerd en ontbossing werd tegengegaan. Rangers bewaken ook het gebied om het leefgebied van talrijke wilde dieren te beschermen.

In India hebben we een regio ondersteund waar de grondstof voor onze Palmware®-producten wordt geoogst en de artikelen worden geproduceerd. Het project bevordert lokale herbebossing door kleine boeren ter plaatse. De boeren behouden hun land en de daarop geproduceerde producten om zo in hun levensonderhoud te voorzien.

Voorkomen, verminderen, compenseren

Er is echter één aspect dat we absoluut niet kunnen vermijden: bij de vervaardiging van onze producten komt CO2 vrij. Productie zonder emissies is helaas nog niet mogelijk. Ook tijdens onze dagelijkse werkzaamheden op de werkplek wordt CO2 uitgestoten. Wij willen deze emissies niet alleen compenseren, maar we streven er ook naar om deze in de toekomst te reduceren en, indien mogelijk, te voorkomen.

Zo worden veel van onze producten nu in Duitsland geproduceerd om lange transportroutes te vermijden. Onze werknemers hebben ook de mogelijkheid om een goedkope werkfiets aan te schaffen en emissievrij naar het werk te fietsen. Daarnaast hebben wij ons papierverbruik drastisch verminderd door te moderniseren en gebruik te maken van databanken. Wij gebruiken ook 100 % groene stroom voor onze kantoorlocaties. Wij blijven onverminderd verder zoeken naar manieren om onze emissies tot een minimum te beperken. Voorkomen, reduceren en compenseren blijft daarbij onze groene volgorde.

Je dorst naar kennis is nog niet gelest? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Meld u aan voor onze Duitse ecobiopack-nieuwsbrief voor meer informatie, nuttige tips of spannend productnieuws. Krijg € 5 extra korting¹ op je volgende bestelling.

Uw registratie kon niet worden opgeslagen. Probeer het opnieuw.
Je bent succesvol geregistreerd.

¹Verwijderbaar vanaf een aankoopwaarde van €50 en eenmalig als nieuwsbriefabonnee:in. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uitschrijving is te allen tijde mogelijk.

Uw voordelen:
  • Exclusieve aanbiedingen voor abonnees
  • Opwindend nieuws
  • Nuttige tips
  • Nieuwe producten