Climate Safe 360°

Als eerste Europese leverancier van foodserviceverpakkingen compenseren wij alle CO2-uitstoot - van de teelt van grondstoffen tot aan de levering van onze producten aan onze klanten. Daarnaast compenseren wij ook onze operationele processen op locatie. Dat houdt in dat onze activiteiten en onze producten 100 % CO2 gecompenseerd zijn.

Wat betekent CO2 gecompenseerd en wanneer is iets klimaatneutraal?

Voordat we ingaan op Climate Safe 360°, moeten we een paar termen en achtergronden verduidelijken. U hebt waarschijnlijk gemerkt dat veel bedrijven adverteren met termen als "klimaatneutraal", "CO2-neutraal", "klimaatgecompenseerd" of "CO2 gecompenseerd". Er wordt niet altijd uitgelegd wat met deze termen wordt bedoeld. Maar dit is heel belangrijk, want de termen spreken niet voor zich. In principe worden producten of handelingen met deze termen aangeduid indien zij geen negatief effect hebben op de CO2-concentratie in de atmosfeer van de aarde, bijvoorbeeld door emissies te compenseren in klimaatbeschermingsprojecten.

Er is echter steeds meer kritiek op de termen: "klimaatneutraal" en "CO2-neutraal" impliceren bijvoorbeeld dat de respectieve producten of bedrijven vrij zijn van CO2-uitstoot - maar dat is vaak niet het geval. De termen "CO2 gecompenseerd" en "klimaatgecompenseerd" zijn ook dubbelzinnig, omdat zij niet aangeven welk percentage van de emissies is gecompenseerd en waar en hoe de compensatie plaatsvindt. Soms worden de labels ook toegekend als slechts een deel van de emissies wordt gecompenseerd in plaats van de hele hoeveelheid.

Product Carbon Footprint (PCF) en Corporate Carbon Footprint (CCF)

Laten we het onderwerp nader bekijken: Om emissies überhaupt te kunnen compenseren, stellen bedrijven een broeikasgasbalans op. Dit bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt de Corporate Carbon Footprint (CCF) bepaald. Deze belicht uitsluitend het bedrijf en zijn emissies (bv. elektriciteitsverbruik, reizen van werknemers naar het werk per bus en trein, enz.) Bedrijven die fysieke goederen produceren of verhandelen (zoals ecobiopack) hebben ook een Product Carbon Footprint (PCF). De balans heeft hier betrekking op ons gehele assortiment en dus op elk afzonderlijk product. Dit omvat alle stadia van de productie: van materialen tot fabricage en transportroutes.

Ter vergelijking: onze PCF is goed voor 99,6% van onze totale koolstofvoetafdruk, terwijl onze CCF slechts 0,4% uitmaakt. De fabricage van onze producten veroorzaakt dus verreweg de meeste emissies. Sommige bedrijven compenseren alleen hun CCF en adverteren toch met de termen "klimaatneutraal" of "CO2 gecompenseerd". Pas als je beter kijkt, besef je hoe klein het aandeel is.

Daarom compenseren wij met volle overtuiging alle CO2-uitstoot in productie, transport, bedrijven en grondstoffen - dus onze CCF en PCF. Met de samenstelling van CCF en PCF bereiken wij ons doel van een 100 procent CO2 gecompenseerd bedrijf. Niet omdat het moet, maar omdat we actief willen bijdragen aan klimaatbescherming. Voor een duurzame toekomst van onze groene planeet.

Climate Safe 360°

Wij willen onze emissies zo nauwkeurig mogelijk berekenen. In het verleden hebben wij onze balansen al laten berekenen door externe partners. Daarom berekent onze interne expert vanaf nu de CO2-voetafdruk van ons bedrijf en onze producten. Wij kennen de cijfers die voor de berekening in aanmerking genomen moeten worden immers het best. Wij laten de door ons gemaakte berekeningen door een onafhankelijke derde partij controleren. Op die manier streven wij naar meer transparantie en nauwkeurigheid voor alle betrokken partijen.

"ClimateSafe 360°" is ons nieuwe motto. Klimaatneutraliteit op het gebied van productie, transport, handel en hulpbronnen. Tot slot dan ook de vraag: waar compenseren wij onze uitstoot?

De Gold Standard

Wij compenseren onze emissies aan de hand van klimaatbeschermingsprojecten van Gold Standard . Het WWF en andere milieu- en ontwikkelingsexperts hebben Gold Standard gelanceerd. De Gold Standard is zodanig opgezet dat de projecten niet alleen klimaatvriendelijk zijn, maar ook een ontwikkelingseffect hebben. Projectontwikkelaars hebben de kans om zinvolle projecten uit te voeren met een positief effect op de regio en het wereldwijde klimaat. Momenteel steunen wij twee projecten waarmee we een directe link hebben. Dit draait niet om de duurzame verpakking van voedsel, maar om de duurzame bereiding ervan.

Cookstove – Promoting Improved Cooking practices in Nigeria

Dit project in Nigeria bevordert de distributie en ingebruikneming van efficiënte houtfornuizen. Het project is ontwikkeld door Toyola Energy Services Limited.

Een gemetselde kookgelegenheid met rookafvoer is energie-efficiënter dan een open vuur. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kleinere fornuizen voor gezinnen en grote fornuizen voor de dorpsgemeenschap. Op deze manier komen er minder emissies in de atmosfeer terecht. De plaatselijke bevolking hoeft minder hout te zoeken en kan derhalve meer tijd besteden aan onderwijs en werk. De rookafvoer beschermt ook de gezondheid, vooral die van meisjes en vrouwen. Dit strookt ook met de  VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Ecofiltro Guatemala Improved Stoves and Water Purification Project

Naast de distributie van verbeterde, energiebesparende houtovens bevordert dit project in Guatemala ook een veilige waterzuivering voor de plaatselijke bevolking.

De ontwikkelaars van het Ecofiltro-project promoten een concept waarbij waterfilters het water kiemvrij maken. Het water doorloopt verschillende stadia in de filters om schoon drinkwater te produceren. Dit betekent dat het water niet meer hoeft te worden gekookt en dat scheelt een hoop werk.

Onze successen tot nu toe

Om onze emissies te compenseren, hebben wij in het verleden klimaatbeschermingsprojecten in Kenia en India gesteund.

Bij het project in Kenia bevorderden wij de bescherming van droog bos en savanne. Dit resulteerde in banen voor de lokale bevolking en ging de ontbossing tegen. Daarnaast bewaken rangers het gebied om de natuurlijke habitat van talrijke wilde dieren te beschermen.

In India steunen wij een regio waar we ook de grondstof voor onze Palmware®-producten oogsten en waar de artikelen worden vervaardigd. Dit project bevordert regionale herbebossing door plaatselijke kleine boeren. De landbouwers behouden hun land en de producten die zij erop verbouwen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Voorkomen, verminderen, compenseren

Er is echter één aspect dat we absoluut niet kunnen vermijden: bij de vervaardiging van onze producten komt CO2 vrij. Productie zonder emissies is helaas nog niet mogelijk. Ook tijdens onze dagelijkse werkzaamheden op de werkplek wordt CO2 uitgestoten. Wij willen deze emissies niet alleen compenseren, maar we streven er ook naar om deze in de toekomst te reduceren en, indien mogelijk, te voorkomen.

Zo worden veel van onze producten nu in Duitsland geproduceerd om lange transportroutes te vermijden. Onze werknemers hebben ook de mogelijkheid om een goedkope werkfiets aan te schaffen en emissievrij naar het werk te fietsen. Daarnaast hebben wij ons papierverbruik drastisch verminderd door te moderniseren en gebruik te maken van databanken. Wij gebruiken ook 100 % groene stroom voor onze kantoorlocaties. Wij blijven onverminderd verder zoeken naar manieren om onze emissies tot een minimum te beperken. Voorkomen, reduceren en compenseren blijft daarbij onze groene volgorde.

Je dorst naar kennis is nog niet gelest? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Meld u aan voor onze Duitse ecobiopack-nieuwsbrief voor meer informatie, nuttige tips of spannend productnieuws. Krijg € 5 extra korting¹ op je volgende bestelling.

Uw registratie kon niet worden opgeslagen. Probeer het opnieuw.
Je bent succesvol geregistreerd.

¹Verwijderbaar vanaf een aankoopwaarde van €50 en eenmalig als nieuwsbriefabonnee:in. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uitschrijving is te allen tijde mogelijk.

Uw voordelen:
  • Exclusieve aanbiedingen voor abonnees
  • Opwindend nieuws
  • Nuttige tips
  • Nieuwe producten