Ons magazijn is in beweging!

Er kunnen momenteel vertragingen optreden. Je kunt er zeker van zijn dat we ervoor zorgen dat je goederen zo snel mogelijk worden geleverd.

Bedankt voor je begrip!

GESCHIKTHEID VOOR VOEDSEL

Ook al zijn onze producten gebaseerd op natuurlijke materialen, toch moeten ze worden getest op hun geschiktheid voor gebruik met levensmiddelen, net als alle andere verpakkingen voor levensmiddelen. Hier komt u te weten welke normen hiervoor in Duitsland worden gehanteerd en welke speciale voorschriften er bestaan.

Algemene conformiteit van de producten

Overeenkomstig de toepasselijke voorschriften van de Verordening consumptiegoederen § 2, lid 1, juncto de Voedselen Warenwet § 2, lid 6, en artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, worden door een onafhankelijk instituut in opdracht van de respectieve fabrikant of importeur met regelmatige tussenpozen laboratoriumtests uitgevoerd.

Speciale verordening kunststoffen

Indien kunststoffen deel uitmaken van het product, wordt het certificaat van overeenstemming van de fabrikant met de verordeningen 2002/72/EG, 2008/39/EG of (EG) nr. 10/2011 bevestigd.

Speciale verordening palmbladproducten

ecobiopack geeft opdracht aan erkende testlaboratoria om op regelmatige tijdstippen het wegwerpservies van palmblad te testen en te bevestigen op geschiktheid voor contact met levensmiddelen en veiligheid in gebruik.

De eerste test wordt namens onze BSCI-geauditeerde partner reeds ter plaatse in het land van oorsprong uitgevoerd door het internationaal erkende en geaccrediteerde SGS-testlaboratorium. De tests voldoen aan de internationale voorschriften van EU 1935/2004 en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). De tweede test wordt namens Ecobiopack in Duitsland uitgevoerd, eveneens door een door de Duitse accreditatie-instantie erkend testlaboratorium en -instituut.

Deze tests variëren van uitgebreide analyses op chemische of bacteriële stoffen in overeenstemming met de eisen van Europese en Duitse verordeningen en wetten (bijv. EU-richtlijnen 1907/2006 REACH, 1935/2004 Food Contact, 2001/95 Algemene Productveiligheid, 528/2012 Biocideverordening en de Voorverpakkingsverordening) tot nationale voorschriften zoals de Warenwet (bijv. met betrekking tot bruikbaarheidstests), de Levensmiddelen- en diervoederwet en de aanbevelingen van het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).

Wij zullen u graag een verklaring van overeenstemming en nadere informatie verstrekken. Als er beperkingen zijn op het gebruik, zullen wij u daar transparant en openlijk over informeren.

Als u hierover vragen hebt, kunt u hier contact met ons opnemen.