Klimaatneutraal
Duurzaam materiaal
Gratis verzending vanaf 200€
Samples

CO2-neutraliteit

Hoe meer we omgaan met klimaatbescherming en een nieuw milieubewustzijn, hoe vaker we de term “CO2-neutraliteit” tegenkomen. Maar wat betekent dat eigenlijk? En hoe wordt iets CO2-neutraal?

Wat betekent CO2-neutraal?

Het begrip “CO2-neutraal” heeft verschillende betekenissen in verschillende contexten. In principe spreekt men van CO2-neutraliteit wanneer producten en handelingen geen invloed hebben op de concentratie van klimaatvervuilende gassen (CO2 enz.) in de aardatmosfeer. Hierbij is het onderscheid tussen producten en hun CO2-voetafdruk (Product Carbon Footprint = PCF) en bedrijfsactiviteit en de resulterende voetafdruk (Corporate Carbon Footprint = CCF) bijzonder relevant. Deze worden voor de PCF berekend op basis van alle parameters die mogelijk emissies veroorzaken, zoals de productie, het transport, de marketing en het afvoeren van een product. Bij CCF worden alle gegevens vastgelegd die relevant zijn voor het berekenen van de emissies van een bedrijf. Hierbij behoren enerzijds directe emissies. Hieronder verstaat men bijv. de verwarming van het gebouw, de exploitatie van het wagenpark en het gebruik van koelmiddelen. Anderzijds zijn er indirecte emissies, waaronder bijvoorbeeld de mobiliteit van werknemers, dienstreizen, de hoeveelheid afval en de bijbehorende afvoering. Directe en indirecte emissies vormen samen de volledige Corporate Carbon Footprint van het bedrijf.

Hoe worden producten CO2-neutraal?

Door bepaalde maatregelen kunnen de emissies die ontstaan op product- of bedrijfsniveau worden gecompenseerd. Er zijn maatregelen om CO2 te binden, zoals bijvoorbeeld herbebossingsprojecten. Maar ook door de bescherming van veengebieden en de afwatering van reeds drooggelegde veengebieden kan hun CO2-opslagvermogen worden gehandhaafd of hersteld. Compensaties kunnen ook worden gerealiseerd in de vorm van investeringen in klimaatvriendelijke energieopwekking, bijv. door te investeren in waterkracht- of windenergiecentrales. Voor het welslagen van een compensatie is het niet verwaarloosbaar waar het project wordt gerealiseerd. Zowel in Duitsland als in de rest van de wereld zijn er overeenkomstige projecten. Met behulp van compensaties kunnen producten en bedrijven waarvan het bestaan niet zonder de uitstoot van Co2 kan, dus zonder negatieve gevolgen voor ons klimaat blijven.

Welke kritiek is er op het compensatieproces?

Houd er echter rekening mee dat CO2-compensaties in de eerste plaats in theorie functioneel zijn, maar het kan ook praktische problemen geven. Doordat compensatiemaatregelen vaak worden uitbesteed aan ontwikkelingslanden, kunnen er bijvoorbeeld problemen ontstaan bij het berekenen van de besparingen. Dan denken we bijvoorbeeld aan een herbebossingsmaatregel in een ontwikkelingsland die wordt gefinancierd door een Europees bedrijf. Het respectievelijke Europese bedrijf zal op zijn beurt zichzelf crediteren voor de compensatiediensten van dit project. Nu kan het gebeuren dat het betrokken ontwikkelingsland ook aanspraak maakt op de daaruit voortvloeiende CO2-compensatie en dat daardoor misschien elders klimaatbeschermingsmaatregelen worden verwaarloosd. Zo ontstaan dan dubbele toekenningen van compensaties en dat resultaat is eerder een nadeel voor de klimaatbescherming. Bovendien is het in het geval van compensaties vaak moeilijk te bepalen of de bereikte vermindering hoe dan ook niet zou hebben plaatsgevonden.

Met deze aspecten moet uiteraard rekening worden gehouden en daarom herzien wij regelmatig onze beloningsprocessen. We berusten echter niet op de compensaties of gebruiken ze niet om ons geen zorgen meer te maken over onze emissies - integendeel. Voor ons zijn compensaties slechts één manier om de impact te neutraliseren die wij via onze acties en producten op het milieu hebben. We werken ook constant aan het verminderen van onze totale emissies en proberen ook de PCF's in onze producten te verminderen, bijv. door kortere toeleveringsketens. Bij ons is de aankoop van CO2-neutrale producten geen optie, maar standaard.