Klimaatneutraal
Organisch
Duurzame verpakking

Certificering

Zertifizierungen

Het is ons opgevallen dat veel bedrijven geen enkele referentie op hun website ter beschikking stellen als het gaat om de “milieuvriendelijkheid”, “fairtrade” of “sociale verantwoording” van hun producten, hoewel ze hiervoor reclame maken. En dit in een tijd waarin getracht wordt onwetende klanten te lokken door middel van slogans als „Onze producten zijn ecologisch, fairtrade en geproduceerd onder eerlijke, sociaal verantwoorde omstandigheden.“

Wij, daarentegen, willen u niet in verwarring brengen maar uw vertrouwen in ons bevestigen. Wij hechten waarde aan een transparante en open communicatie als het gaat om onze producten en onder welke omstandigheden deze worden geproduceerd. Hieronder vindt u een overzicht van de certificeringen, die Bionatic heeft laten uitvoeren door erkende, onafhankelijke instituten ten behoeve van onze artikelen van palmblad.

Palmbladcertificering conform DIN13432 (EN13432)

Het wegwerpservies van palmblad is in opdracht van Bionatic GmbH & Co.KG door een geaccrediteerd testlaboratorium gedurende meerdere maanden getest op geschiktheid voor een industriële composteerinstallatie en conform de DIN13432 positief gecertificeerd. Dit betekent dat u uw Bionatic artikelen van palmblad nu officieel via het compost mag afvoeren.

Palmblad certificering conform het Business Social Compliance Initiative (BSCI)

In de samenwerking met onze internationale palmblad-partners in India hechten we grote waarde aan correcte veilige en sociale arbeidsomstandigheden. Om ons ervan te verzekeren dat dit niet in negatieve zin verandert leggen wij regelmatig een bezoek af. Deze persoonlijke bezoeken dragen vanzelfsprekend ook bij aan een nauwe en vertrouwde verhouding tussen ons en onze samenwerkingspartners. Om ook u van de eerlijke en sociale voorzieningen gedurende de productie ter plaatse te overtuigen hebben wij tevens voor een controle en certificatie van de palmbladwerkplaats gezorgd conform de strenge en wereldwijd erkende gedragscode van het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Deze gedragscode wordt ook in de toekomst met regelmaat gecontroleerd en opnieuw gecertificeerd.

Het BSCI is een wereldwijd iniatief dat zich inzet voor de verbetering van arbeidsomstandigheden in multifase lever- en verwerkingsketens van ondernemingen. Om er zeker van te zijn dat aan alle voorschriften voldaan worden vinden periodieke inspecties van de gehele supply chain plaats. Hierbij wordt gekeken naar de naleving van sociale waardes en basisprincipes zoals veiligheid, discriminering, milieubescherming, eerlijke lonen, afwezigheid van kinderarbeid enz. 

De 11 belangrijkste sociale basisprincipes zijn in de zogenaamde BSCI gedragscode genoteerd. De code dient ter bescherming van de arbeidersrechten en is gebaseerd op de internationale arbeidswetgevingen zoals de basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO – Engels: ILO International Labour Organisation), de leidende principes aangaande bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties en de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Elke deelnemende onderneming en hun partners accepteren de verplichtingen van deze basisprincipes in hun complete lever- en verwerkingsketen. Dit geschiedt in de regel middels een stapsgewijs proces.

Recht op deelname

Recht op deelname

Eerlijke vergoeding

Eerlijke vergoeding

Gezondheid en veiligheid op de werkvloer

Gezondheid en veiligheid op de werkvloer 

Speciale bescherming van jonge werknemers

Speciale bescherming van jonge werknemers

Geen dwangarbeid

Geen dwangarbeid

Ethische bedrijfsvoering

Ethische bedrijfsvoering 

Geen discriminatie

Geen discriminatie

Werktijden

Werktijden

Geen kinderarbeid

Geen kinderarbeid

Geen onzekerheden

Geen onzekerheden

Milieubescherming

Milieubescherming